Vítame Vás na stránkach spoločnosti S.T.K. SLOVAKIA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom modernej stanice technickej kontroly v Sládkovičove.

 • Ponúkame Vám nasledovné služby

 • Vykonávame technické a emisné kontroly na nasledovné druhy a kategórie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel:

  • dvojkolesové vozidlá, alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky
  • osobné vozidlá
  • autobusy
  • nákladné vozidlá
  • špecialné vozidlá
  • prípojné vozidlá
  • ostatné vozidlá
  • poľnohospodárske traktory a lesné traktory a ich prípojné vozidlá
 • Aké doklady treba priniesť?

  • technický preukaz vozidla, alebo jeho overenú kópiu
  • osvedčenie o evidencii vozidla
  • doklad o emisnej kontrole (EK), ak jej vozidlo podlieha
  • protokol o kontrole plynového zariadenia (ak je vozidlo vybavené na pohon LPG, alebo CNG)
  • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly technického stavu vozidla

  Podrobný zoznam dokladov nájdete tu.

 • Technické kontroly
 • Technické kontroly

  • so zážihovým (benzínovým) motorom bezkatalyzátorové a neriadeným katalizátorom
  • so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorom (B RKAT)
  • s dieslovým (naftovým) motorom,
  • s alternatívnym pohonom (B LPG)
  • prívesy a návesy
 • Emisné kontroly
 • Emisné kontroly

 • Vykonávame emisné kontroly motorových vozidiel:

  • s alternatívnym pohonom (BRKAT/LPG)
  • so zážihovým motorom s katalyzátorom (R RKAT)
  • s dieslovým (naftovým) motorom
 • Druhy technických kontrol

 • Vykonávame nasledovné druhy technických kontrol:

  • pravidelná
  • opakovaná
  • zvláštna
  • administívna
  • pravidelná pre typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla
 • Druhy emisných kontrol

 • Vykonávame nasledovné druhy emisných kontrol:

  • pravidelná
  • zvláštna
  • administívna
 • Kontroly originality
 • Kontroly originality

 • Vykonávame kontroly originality motorových vozidiel:

  • motocyklov
  • osobných motorových vozidiel
  • nákladných motorových vozidiel
  • autobusov
  • prípojných vozidiel
  • traktorov a pracovných strojov