Kedy treba ísť na EK?

Kategórie Lehoty

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) - bez katalyzátora

So zážihovým (benzínovým) motorom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) - s riadeným katalyzátorom (so zdokonaleným emisným systémom)

So zážihovým (benzínovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Odkedy je potrebné absolvovať EK so zážihovým motorom s zdokonaleným emisným systémom

  • Vozidlo, ktoré bolo prvý krát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1993 v termíne od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007.
  • Vozidlo, ktoré bolo prvý krát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1999 v termíne od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007
  • Vozidlo, ktorého lehota na vykonanie pravidlnej EK uplynie do 30. júna 2008, podlieha EK v lehote od 1. januára 2008 do 30. júna 2008, to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2000

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1)

So vznetovým (naftovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Autobusy a nákladné vozidlá (M2, M3, N2 a N3)

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.

Traktory (T)

2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2008.