Kedy treba ísť na TK?

Kategórie Lehoty

L1, L2

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách. Malé motocykle prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2008.

L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách

M2, M3, N2, N3, O3, O4

+ vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách.
+ vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách.

Účinnosťou od 1. novembra 2007
Kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách.

T, OT1, OT2, OT3, OT4

2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory a prípojné vozidlá za traktory prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. januárom 2009.