Obsah autolekárničky

Sortiment motolekárničky

Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks

2 ks

Obväz hotový sterilný č. 3

1 ks

Obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m

1 ks

Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm

4 ks

Trojrohá šatka

1 ks

Resuscitačná rúška s ventilom

1 ks

Dezinfekčný roztok v originálnom balení

1 ks

Rukavice gumové jednorázové

1 pár

Odporúčané: Náplasť hladká 1,25 cm x 2 m

1 ks

Sortiment autolekárničky pre osobnú a nákladnú dopravu

Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks

2 ks

Dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 - 50 ml ) v orig. Balení

1 ks

Resuscitačná rúška s ventilom

1 ks

Izotermická polyesterová fólia 220 cm x 140 cm alebo 200cm x 150 cm

1 ks

Trojrohá šatka

2 ks

Rukavice gumové jednorázové

1 pár

PVC rúška 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm

1 ks

Náplasť hladká min. 1,25 cm x 2 m

1 ks

Obväz hotový sterilný č. 4

3 ks

Obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m

1 ks

Obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m

2 ks

Ovínadlo pružné elastické min. 6 cm x 5 m

1 ks

Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm

10 ks

Nožnice nehrdzavejúce

1 ks

Odporúčané: Zatváracie špendlíky

4 ks

Sortiment autolekárničky pre hromadnú dopravu

Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks

6 ks

Dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 - 50 ml ) v orig. Balení

3 ks

Resuscitačná rúška s ventilom

3 ks

Izotermická polyesterová fólia 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm

3 ks

Trojrohá šatka

6 ks

Rukavice gumové jednorázové

3 páry

PVC rúška 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm

3 ks

Náplasť hladká min. 1,25 cm x 2 m

3 ks

Obväz hotový sterilný č. 4

9 ks

Obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m

3 ks

Obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m

6 ks

Ovínadlo elastické min. 6 cm x 5 m

3 ks

Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm

30 ks

Nožnice nehrdzavejúce

3 ks

Odporúčané: Zatváracie špendlíky

12 ks