Emisné kontroly

P.č. Úkon Cena s 20% DPH

1

EK Osobné vozidlo B/KAT

20 €

2

EK Osobné vozidlo M1-N1

25 €

3

EK Nákladné vozidlo N2-N3, M2-M3

35 €

4

EK Opakovaná kontrola B/KAT

10 €

5

EK Opakovaná kontrola M1-N1

17 €

6

EK Opakovaná kontrola M1-N1 cudzie prac.

25 €

7

EK Opakovaná kontrola N2-N3, M2-M3

25 €

8

EK Traktor, Pracovný stroj

30 €

9

EK Opakovaná T1-T5 PS

20 €

10

EK Osobné vozidlo BR/LPG

32 €

11

EK Opakovaná kontrola BR/LPG, Zvláš.

20 €

12

EK Osvedčenie

6 €

13

EK Administratívna kontrola

6 €

14

EK Administratívna kontrola cudzie prac.

10 €

15

EK Opis protokolu

5 €

16

EK Opakovaná kontrola BR/LPG, Zvláš. cudzie prac.

32 €

Ceny platné od 01. januára 2022.