Emisné kontroly

B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne Cena s 20% DPH

1.2

Vozidlá všetkých kategórií so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
(R/KAT, R/KAT-OBD),s alternatívnym pohonom (LPG/CNG) a vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým motorom (DIESEL)

18,20 €

1.3

Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (M2, M3, N2, N3)

24,90 €

1.5

Opätovná emisná kontrola podľa bodu B. 1.2

11,80 €

1.6

Opätovná emisná kontrola podľa bodu B. 1.3

18,20 €

1.7

Traktory (T1 až T5)

19,90 €

1.8

Opakovaná EK Traktory (T1 až T5)

11,60 €

1.9

Brkat/LPG 25,80 €

1.10

Opakovaná Brkat/LPG 16,70 €
P.č. Súvisiace služby Cena s 20% DPH

2.1

Pridelenie kontrolnej nálepky EK (po vykonaní kontroly s výsledkom „vyhovel")

3,30 €

2.2

Vystavenie osvedčenia o EK (po vykonaní kontroly s výsledkom „vyhovel")

2,30 €

2.3

Vystavenie osvedčenia o EK (pri poškodení, strate, odcudzení, alebo výmene tabuľky s evidenčným číslom)

4,90 €

Ceny platné od 01. januára 2011.