Technické kontroly

A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel

P.č.

Technické kontroly pravidelné v plnom rozsahu

Cena s 20% DPH

1.1

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L2e,L3e,L4e,L5e, L6e,L7e), trojkolesové, štvorkolesové motorové vozidlá.

11,60 €

1.2.1

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1),so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (B/KAT, N/KAT), s platnou EK

19,90 €

1.2.2

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), so vznetovým motorom (DIESEL)

26,50 €

1.2.3

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ,so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, s platnou EK ak sú vybavené zariadením na alternatívny pohon (LPG/CNG)

24,90 €

1.2.4

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ak sú vybavené zdokonaleným emisným systémom (R/KAT, R/KAT - OBD)

26,50 €

1.2.5

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ak sú vybavené zariadením na alternatívný pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom (R/KAT-LPG/CNG, R/KAT-OBD-LPG/CNG)

32,50 €

1.3

Ľahké prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 0,75 t (O1)

9,90 €

1.4.1

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahač a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5t (N2, N3, M2, M3) bez rozdielu pohonu

43,10 €

1.4.2

Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3 -O4) (R1- R4)

24,90 €

1.5

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 0,75 t (O2)

19,90 €

1.6

Traktory (T1 až T5) a Pracovné stroje (P)

28,20 €

P.č.

Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu

Cena s 20% DPH

2.1

Vozidlá uvedené v 1.1, 1.3

4,90 €

2.2

Vozidlá uvedené v 1.2.1, 1.2.3

9,90 €

2.3

Vozidlá uvedené v 1.2.4, 1.2.5, 1.6

11,80 €

2.4

Vozidlá uvedené v 1.4.1

15,20 €

2.5

Traktory (T) (opakovaná)

13,20 €

2.6

Opakovaná O4

 12,80 €

P.č.

Administratívne kontroly technického stavu vozidiel

Cena s 20% DPH

3.1

Administratívna kontrola

4,90 €

P.č.

Súvisiace služby

Cena s 20% DPH

5.1

Pridelenie kontrolnej nálepky s evidenčným číslom po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom

3,30 €

5.2

Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla

2,30 €

5.3

Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla

3,30 €

Ceny platné od 01. januára 2011.