Technické kontroly

A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel

P.č.

Technické kontroly pravidelné v plnom rozsahu

Cena s 20% DPH

1.1

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L2e,L3e,L4e,L5e, L6e,L7e), trojkolesové, štvorkolesové motorové vozidlá.

20 €

1.2.1

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1),so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (B/KAT, N/KAT), s platnou EK

25 €

1.2.2

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), so vznetovým motorom (DIESEL)

35 €

1.2.3

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ,so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, s platnou EK ak sú vybavené zariadením na alternatívny pohon (LPG/CNG)

35 €

1.2.4

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ak sú vybavené zdokonaleným emisným systémom (R/KAT, R/KAT - OBD)

35 €

1.2.5

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), ak sú vybavené zariadením na alternatívný pohon plynom a zároveň zdokonaleným emisným systémom (R/KAT-LPG/CNG, R/KAT-OBD-LPG/CNG)

40 €

1.4.1

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahač a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5t (N2, N3, M2, M3) bez rozdielu pohonu

55 €

1.4.2

Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3 -O4) (R1- R4)

39 €

1.5

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 0,75 t (O2)

25 €

1.6

Traktory (T1 až T5) a Pracovné stroje (P)

40 €

P.č.

Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu

Cena s 20% DPH

2.1

Vozidlá uvedené v 1.1, 1.3

6 €

2.2

Vozidlá uvedené v 1.2.1, 1.2.3

10 €

2.3

Vozidlá uvedené v 1.2.4, 1.2.5, 1.6

14 €

2.4

Vozidlá uvedené v 1.4.1

25 €

2.5

Traktory (T) (opakovaná)

20 €

2.6

Opakovaná O4

 20 €

P.č.

Administratívne kontroly technického stavu vozidiel

Cena s 20% DPH

3.1

Administratívna kontrola

5 €

P.č.

Súvisiace služby

Cena s 20% DPH

5.1

Pridelenie kontrolnej nálepky s evidenčným číslom po vykonaní kontroly technického stavu vozidla s vyhovujúcim výsledkom

3 €

5.2

Vystavenie nového osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla

3 €

5.3

Vystavenie opisu protokolu o KTS vozidla

5 €

Ceny platné od 01. júla 2019.